regler


Detta är en tävling där vi har mantrat ”race with a smile” och med det uppmuntrar vi till sportmanship, glädje, lycka och fair play både på samt utanför banan!

Här nedan hitter ni en överblick om reglerna. Ifall ni har frågor eller är nybörjare inom sporten swin run så tar vi gärna emot frågor via majl. Vi arrangerar även tränings camps utomlands och swim run träningskvällar i Karlshamn och berättar gärna mera om dem ifall du är intresserad att starta ett nytt hobby eller ta nästa steg i sporten.
info@islandchallenge.se


M&M training Consulting
Org nr: 8212177102
Khilmansgatan 34D
73151 Köping

Tävlingsledare: Maria Larsson
Biträdande tävlingsledare/ Banchef: Jimmy Olofsson

De tävlande kommer att förflytta sig löpandes samt simmandes längs uppmärkt tävlingsbana. Detta innefattar löpning längs stig, väg, stenhällar och strandkant samt simning i havet. Löpvägen är uppmärkt med snitslar och skyltar medan simbanan är märkt med bojar, båtar och flaggor.
Vissa simsträckor kommer att gå över stora farleder vilket innefattar hög risk och det är obligatoriskt att följa anvisad banväg markerad med bojar. Vid avvikelse från denna markerade simsträcka innebär diskvalifikation.
Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas.
Avvikelser från den uppmärkta tävlingsbanan, utebliven passage vid upp- respektive nedgång i vatten och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande.
Det kommer att finnas 3-4st vätskestationer längs banan där produkter från Umara och banan serveras. Här kan den tävlande fylla på flaskor. Den tävlande får medta egen vätska samt bli langad av utom tävlande under tävlingens gång längs med banan.
Sjukvårdsresurser finns stationerade på 3 platser längst banan, dessa resurser kan snabbt förflyttas till skadad. Dessa tillkallas via funktionärer vid behov längs tävlingsbanan.
Tävlingen sker i tre klasser, Dam, Herr och Mix.
Starten sker genom “masstart” med alla klasser samtidigt, segrar gör det lag som i respektive klass kommer först i mål.
– ca 23st löp- och simsträckor
– Längsta simsträckan ca 500m
– Total totala sträckan ca. 23km

se kartan

All utrustning som lagen startar med skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation. Utrustningskontroll kan komma att ske, t.ex. i samband med registrering/målgång.
Obligatorisk utrustning:
Egen våtdräkt och klädsel som klarar temperaturer ner mot 9 grader. Våtdräkten skall täcka minst torso och lår.
Badmössa ska bäras på huvudet minst under simmomenten. Simmössan som används är en officiell tävlingsmössa som medföljer i startkuvertet (egen simmössa under den andra är tillåtet).
Obligatorisk utrustning som tillhandahålls av arrangören, väst och simmössa, skall ALLTID bäras ytterst.
Drickflaska, solmössa/keps och energi/godis räknas inte till utrustning.
Laget skall ha ett litet förstaförbandskit samt visselpipa och en Dauerbinda för snabb behandling av stukning.
Rekommenderad utrustning:
Simglasögon, Terränglöpskor med något typ av fäste under
Vattenflaska / Camelback, Energi,
Karta (tillhandahålls av tävlingsarrangören).
Tillåten utrustning:
Simfenor, Cyklop, Snorkel, Handpaddel, Simdolme,
Flythjälpmedel om max 100cm x 60 cm,
Midjeväska/ryggsäck,
Draglina
Övrigt:
Utrustning utöver den obligatoriska skall anmälas och godkännas innan start i samband med registreringen. Utrustningskontroll kommer att ske i samband med målgång.
Startavgift 1900kr/lag

Ingår i avgiften:
Nummerlappsväst
Simmössa
Karta
Finischer mössa
Lättare till tugg efter målgång från Best Western
Egen spec framtagen vatten flaska för IslandChallange efter målgång från Meravatten.se

Ändring av lagmedlem:
Fram till och med 2019-06-01 kan ändringar i laget göras av en lagmedlem mot en administrativ avgift på 200 kr. Ändringar görs genom kontaktformulär och/eller mail. Efter angivet datum kan ändring av en lagmedlem göras på tävlingsdagen vid angivna tider för uthämtning av nummerlapp. Sker byte av lagmedlem tävlingsdagen utgår en administrativ avgift om 300 kr. Avgiften betalas kontant på plats.

Se på weekendpaketet som erbjuds av Best Western Karlshamn. Gå till fliken boende.

Tidtagningen startar på gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen.

Vid varje ner- och uppgång på simningen kommer det vara en “Check Point”. Officiell resultatlista presenteras på hemsidan senast 48 tim efter tävlingen.
Max tid totalt: 7 timmar. Start kl. 10.00 och senast kl. 14.00 skall lagen ha passerat västekontrollen i Vettekulla som ligger in på halva delen av banan.
Senast 17.00 skall lagen ha passerat mållinjen.

Den tävlande deltar på egen risk och skriver på en ansvarsbefrielse vid uthämtning av nummerlappar där deltagaren också intygar att den är införstådd med de regler och bestämmelser som framgår i detta dokument.

– Den tävlande deltar i 2XU Island Challange på egen risk.
– Den tävlande SKALL ha fyllt 18 år
– Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.
– Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande som råkat i nöd.
– Tävlande och funktionärer skall visa hänsyn till ortsbefolkning, markägare, naturreservat, de vilda djuren i Eriksbergs vilthägn vi beträder samt andra betesdjur längs banan.
– Grindar som ej övervakas av funktionärer skall stängas efter passage.
– Tävlande skall följa funktionärs/tävlingsledningens uppmaningar och eventuella tillrättavisningar.
– Om en i laget bryter/skadar sig då bryter teamkompisen också. Med andra ord ingen springer eller simmar själv.
– Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning till funktionär som i sin tur meddelar tävlingsledningen. Laget åker transport tillbaka till mål för avregistrering vid målgången.*
– För att kunna erbjuda och dela med sig foton har Island Challenge och dess partners rättigheten att publicera valda bilder av tävlanden i marknadsföringen av tävlingen eller via sina egna fotoservicetjänster där bilder kan säljas. Om du inte vill ha dina bilder tillgängliga eller publicerade måste du informera specifikt om det till info@islandchallenge.se.
– Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet.

Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation. Regelverket följs upp av tävlingsledning och av särskilt utsedda. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.
Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse (ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg).
Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten av diskvalificera deltagande vid brott mot regelverket. Genom att påbörja tävlingen har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.
Genom att betala in startavgiften har den tävlande läst, accepterat och godkänt reglerna för 2XU Island Challange (även kommer en ansvarsbefrielse skrivas på vid uthämtande av startkuvert).
Försäkring:
Om ni inte är försäkrade mot olycksfall under tävlingen kan ni teckna försäkringen Startklar, www.startklar.nu
Då får ni dessutom försäkring mot återbetalning av anmälningsavgift om ni skulle bli sjuka eller skadade och inte kan ställa upp.

Säkerhet:
– De tävlande inom teamet ansvarar för varandras säkerhet.
– Det tävlande teamet får under vistelsen i vattnet ej vara separerade mer än 0-15 meter från varandra, om detta bryts kan det leda till diskvalifikation.
– Om patrullen behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser eller använda sin visselpipa för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.
– De tävlande får vid landförflyttning ej vara separerade mer än ögonavstånd dock maximalt 50 m.
– Tävlingsledningen samt sjukvård kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anser att en av deltagarna i teamet är så pass trött, att deras egen säkerhet är i fara.
– Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler om inte funktionär/polis står och säger/visar tävlande förtur.
– Vid högrisk överfarter på simmomentet får teamet aldrig avvika från den utsatta banan dvs de bojar som ligger ute. Teamet får inte simma längre bort än 5 m från bojar. Om detta bryts kommer det leda till diskvalifikation
– Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in eller avbryta tävlingen utan krav på återbetalning av startavgiften vid sådan händelse som tävlingsledningen inte kunnat förutse som t.ex. extrema väderomständigheter såsom hård vind, åska, blixt, dimma eller andra omständigheter som utgör risk för de tävlandes säkerhet och hälsa.
-Försäkring för varje deltagare står Islandchallenge i anmälningsavgiften för via Folksam, gäller vid eventull svårare skada.
– Osportsligt beteende eller beteende som försätter andra tävlande i fara leder till diskvalifikation.

– Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.
– Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med tävlingsledningen.
– Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.
– De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper, men inte på tävlingsvästens framsida där tävlingsnumret sitter.
Priser kommer att delas ut till de 3 första lagen i samtliga klasser.