Register team

The registration for 2020 opens around November, December.

You can make a statement of interest to get information when the registration is opened.


Berätta om din anmälan eller föreslå till din vän

info@islandchallenge.se